All Easia Travel In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 15
231

Marketing Intern

EASIA TRAVEL (Ha Noi, Việt Nam)

Marketing Intern EASIA TRAVEL Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: Mới tốt nghiệp / Thực tập Tiếp thị Cấp...
CareerLink.vn
- 2 giờ trước -

01 Tour Operator (Italian Speaking)

EASIA TRAVEL (Ha Noi, Việt Nam)

01 Tour Operator (Italian Speaking) EASIA TRAVEL Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: Khách sạn / Du lịch Biên...
CareerLink.vn
- 2 ngày trước -

01 Tour Operator (German Speaking)

EASIA TRAVEL (Ha Noi, Việt Nam)

01 Tour Operator (German Speaking) EASIA TRAVEL Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: Khách sạn / Du lịch Biên...
CareerLink.vn
- 2 ngày trước -

01 Tour Operator MICE & Luxury (English Speaking)

EASIA TRAVEL (Ha Noi, Việt Nam)

01 Tour Operator MICE & Luxury (English Speaking) EASIA TRAVEL Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: Khách sạn /...
CareerLink.vn
- 7 ngày trước -

Native German Intern

EASIA TRAVEL (Nước Ngoài, Việt Nam)

Native German Intern EASIA TRAVEL Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: Người nước ngoài Khách sạn / Du lịch...
CareerLink.vn
- 8 ngày trước -

Native French Intern

EASIA TRAVEL (Ha Noi, Việt Nam)

Native French Intern EASIA TRAVEL Mô tả chi tiết công việc * Number of staff: 1 Intern * With marketing team: - Check and review our programs for B2B website...
CareerLink.vn
- 8 ngày trước -

Project Manager

EASIA TRAVEL (Ha Noi, Việt Nam)

Project Manager EASIA TRAVEL Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: CNTT - Phần mềm Cấp bậc: Quản lý /...
CareerLink.vn
- 8 ngày trước -

Ticketing Staff (Good Benefits And Training Opportunities)

EASIA TRAVEL (Ha Noi, Việt Nam)

Ticketing Staff (Good Benefits And Training Opportunities) EASIA TRAVEL Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: Khách...
CareerLink.vn
- 10 ngày trước -

02 Tourism Product Executive

EASIA TRAVEL (Ha Noi, Việt Nam)

02 Tourism Product Executive EASIA TRAVEL Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: Khách sạn / Du lịch Cấp bậc:...
CareerLink.vn
- 10 ngày trước -

02 TESTER

EASIA TRAVEL (Ha Noi, Việt Nam)

02 TESTER EASIA TRAVEL Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: CNTT - Phần mềm Cấp bậc: Nhân viên Nơi...
CareerLink.vn
- 10 ngày trước -

Next
  1. Jobs
  2. Easia Travel
Xem tất cả Starred Jobs