All Dhc In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 16
231

TRỢ LÝ CHỦ TỊCH (PHỤ TRÁCH MẢNG TRUYỀN THÔNG MARKETING)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC (Đà Nẵng, Việt Nam)

TRỢ LÝ CHỦ TỊCH (PHỤ TRÁCH MẢNG TRUYỀN THÔNG MARKETING) TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC Mô tả chi tiết công việc - Tham mưu cho Chủ tịch...
CareerLink.vn
- 1 ngày trước

NHÂN VIÊN SALES CORPORATE

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC (Đà Nẵng, Việt Nam)

NHÂN VIÊN SALES CORPORATE TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC Mô tả chi tiết công việc - Chịu trách nhiệm chính kênh doanh nghiệp cho khối lưu trú,...
CareerLink.vn
- 1 ngày trước

TRƯỞNG PHÒNG CUNG ỨNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC (Đà Nẵng, Việt Nam)

TRƯỞNG PHÒNG CUNG ỨNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: Xây...
CareerLink.vn
- 2 ngày trước

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ - CƠ KHÍ XE BUGGY

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC (Đà Nẵng, Việt Nam)

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ - CƠ KHÍ XE BUGGY TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả...
CareerLink.vn
- 2 ngày trước

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC TRUYỀN THÔNG - MARKETING

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC (Đà Nẵng, Việt Nam)

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC TRUYỀN THÔNG - MARKETING TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC Mô tả chi tiết công việc - Quản lý và chịu trách nhiệm lập...
CareerLink.vn
- 5 ngày trước

NHÂN VIÊN PHỤ BẾP (BẾP LẠNH, BẾP Á, BẾP BÁNH, BẾP BBQ)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC (Đà Nẵng, Việt Nam)

NHÂN VIÊN PHỤ BẾP (BẾP LẠNH, BẾP Á, BẾP BÁNH, BẾP BBQ) TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC Mô tả chi tiết công việc - Làm việc tại...
CareerLink.vn
- 6 ngày trước

CHUYÊN VIÊN MẠNG XÃ HỘI (SOCIAL EXECUTIVE)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC (Đà Nẵng, Việt Nam)

CHUYÊN VIÊN MẠNG XÃ HỘI (SOCIAL EXECUTIVE) TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết - Tốt nghiệp Cao...
CareerLink.vn
- 6 ngày trước

Kỹ Sư QS

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC (Đà Nẵng, Việt Nam)

Kỹ Sư QS TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC Mô tả chi tiết công việc - Địa điểm làm việc: Công trình thuộc địa phận xã Hòa Phú,...
CareerLink.vn
- 6 ngày trước

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC (Đà Nẵng, Việt Nam)

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC Mô tả chi tiết công việc - Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng các điểm...
CareerLink.vn
- 10 ngày trước

Nhân Viên Hành Lý (Bellman)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC (Đà Nẵng, Việt Nam)

Nhân Viên Hành Lý (Bellman) TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHC Mô tả chi tiết công việc - Cung cấp và thu thập hành lý của khách với...
CareerLink.vn
- 12 ngày trước
Next
  1. Jobs
  2. Dhc
Xem tất cả Starred Jobs