dek technologies in Việt Nam

Duyệt theo ngày
Duyệt theo địa điểm làm việc
Thời gian
Nhà tuyển dụng
Browse by experience
All Filters

Dek Technologies In Việt Nam - 16 Job Positions Available

Top Cities:
1 – 4 trong số 16
DEK Technologies
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Microservice Software Engineer (Python) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

DEK Technologies (Ho Chi Minh Ho Chi Minh)

Exciting new opportunities to develop and maintain a cloud native platform. By joining our team, you will: Be involved in the Development and Maintenance of mic...

DEK Technologies Đăng 8 ngày trước
DEK Technologies
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Test Framework Engineer (Python) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

DEK Technologies (Ho Chi Minh Ho Chi Minh)

We are looking for the Test Framework Enginner who will develop and maintain a test framework, used for the creation of automated test cases easily and quickly....

DEK Technologies Đăng 8 ngày trước
DEK Technologies
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Senior Embedded Software Developer (C++) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

DEK Technologies (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +6 other locations

Are you looking for a career within Embedded Software Development, work with innovative optical networking solutions and devices for the new era of open network...

DEK Technologies Đăng 12 ngày trước
DEK Technologies
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : C++ Software Developer Ho Chi Minh Ho Chi Minh

DEK Technologies (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +6 other locations

We have many opportunities for C++ Developers to work on a product for one of the world’s leading system providers. You will be working with common components u...

DEK Technologies Đăng 13 ngày trước

Don't miss new opportunities

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

Receive the latest job openings for:

companydek technologies

You also might be interested in:

C Software Developer

Embedded Software Developer

Lean Principles

Eras

Embedded Software

Core Network

C++

Automated Testing

Bạn chÆ°a tìm được công việc phù hợp?

Đăng ký Recruit.net Job Alerts và nhận những thông báo ngay khi có việc làm mới phù hợp nhất với bạn.

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts