alphanam in Việt Nam

Duyệt theo ngày
Xem theo nhà tuyển dụng
Duyệt theo địa điểm làm việc
Thời gian
Nhà tuyển dụng
All Filters

Alphanam In Việt Nam - 55 Job Positions Available

Top Cities:
1 – 20 trong số 55
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Chuyên Viên Phát Triển Dự Án - Alphanam Group Ha Noi

Mô tả Công việc - Tính hiệu quả đầu tư, viết báo cáo đánh giá cơ hội đầu tư cho các dự án của tập đoàn. - Soạn thảo/chỉnh sửa...

TUOITREVN Đăng 16 giờ trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Kế Toán Thanh Toán - Alphanam Group Ha Noi

Mô tả Công việc 1. Kiểm tra soát xét hồ sơ thanh toán của các Nhà thầu. 2. Theo dõi doanh thu, lập giá thành công trình 3. Đối chiếu...

TUOITREVN Đăng 1 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Chủ Trì Thiết Kế Điện - Alphanam Group Ha Noi

Mô tả Công việc 1. Chủ trì thiết kế dự án: lập nhiệm vụ thiết kế, báo cáo kinh tế kỹ thuật lập bảng tính và bản vẽ thiết kế,...

TUOITREVN Đăng 1 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch - Alphanam Group Ha Noi

Mô tả Công việc 1. Tập hợp dữ liệu, lên tiến độ triển khai. 2. Triển khai hồ sơ Quy hoạch phần Quy hoạch Kiến trúc – Thuyết minh công...

TUOITREVN Đăng 1 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch (Chủ trì) - Alphanam Group Ha Noi

Mô tả Công việc 1. Tập hợp dữ liệu, triển khai phương án thiết kế ý tưởng Quy hoạch 2. Lên tiến độ triển khai, phân công công việc cho...

TUOITREVN Đăng 1 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Chủ trì Thiết Kế Điện - Alphanam Group Ha Noi

Mô tả Công việc 1. Chủ trì thiết kế dự án: lập nhiệm vụ thiết kế, báo cáo kinh tế kỹ thuật lập bảng tính và bản vẽ thiết kế,...

TUOITREVN Đăng 4 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Chuyên Viên Triển Khai Bản Vẽ Kiến Trúc- ALPHANAM GROUP (Mới) Ha Noi

Mô tả Công việc 1. Triển khai các bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công các công trình, dự án của Tập đoàn. 2. Triển khai các bản vẽ...

TUOITREVN Đăng 4 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Trưởng Phòng Pháp Chế - Alphanam Group Ha Noi

Mô tả Công việc - Phụ trách Pháp chế doanh nghiệp: công ty đại chúng, công ty niêm yết. - Tư vấn pháp lý hướng dẫn pháp lý, thẩm định...

TUOITREVN Đăng 4 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Chuyên Viên Nhân Sự Cấp Cao - Alphanam Group Ha Noi

Mô tả Công việc 1. Hỗ trợ các thủ tục tuyển dụng theo quy trình: + Phát triển nguồn nhân lực tiềm năng. Cập nhật nguồn tuyển dụng. Phát triển...

TUOITREVN Đăng 3 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Phó Phòng Giải Phóng Mặt Bằng - ALPHANAM GROUP (Mới) Ha Noi

Mô tả Công việc - Lập kế hoạch, xây dựng phương án thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng - Thực hiện các thủ tục liên quán đến...

TUOITREVN Đăng 8 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Kiến Trúc Sư Quy Hoạch Phát Triển Dự Án - Alphanam Group Ha Noi

Mô tả Công việc 1. Thực hiện/ phối hợp các phòng ban lập các hồ sơ thiết kế quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, khái toán tổng mức đầu...

TUOITREVN Đăng 6 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Chuyên viên Chất lượng (KPI & Quy trình) - Alphanam Group (Mới) Ha Noi

Mô tả Công việc 1. Trực tiếp soạn thảo Quy trình làm việc, hướng dẫn công việc, biểu mẫu. 2. Tổ chức các cuộc họp thảo luận với các Đơn...

TUOITREVN Đăng 6 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu Nhà Cao Tầng - ALPHANAM GROUP Ha Noi

Mô tả Công việc 1. Triển khai chi tiết kết cấu thông thường. 2. Làm đầu mối khớp nối ME, kiến trúc 3. Tính toán, vào mô hình Etabs. 4....

TUOITREVN Đăng 9 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Giáo viên Mầm non Quốc tế - ALPHANAM GROUP Ha Noi

Mô tả Công việc - Lên kế hoạch giảng dạy - Sáng tạo và thực hiện cấp lớp thích hợp - Thư hàng tuần cho phụ huynh - Theo dõi...

TUOITREVN Đăng 12 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Giám Đốc Kĩ Thuật Kết Cấu - ALPHANAM GROUP (Mới) Ha Noi

Mô tả Công việc 1. Quản lý tiến độ thi công: Xem xét và kiểm soát quá trình xây dựng/thiết kế và quản lý chất lượng thi công đảm bảo...

TUOITREVN Đăng 10 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Giám sát Cơ điện - Alphanam Group (Mới) Ha Noi

Mô tả Công việc - Tiếp cận thông tin vướng mắc từ BQLDA gửi lên, kết nối thông tin các bộ phận liên quan để đưa ra giải pháp nhanh...

TUOITREVN Đăng 16 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Chủ trì Thiết kế Quy hoạch - Alphanam Group Ha Noi

Mô tả Công việc 1. Tập hợp dữ liệu, triển khai phương án thiết kế ý tưởng Quy hoạch 2. Lên tiến độ triển khai, phân công công việc cho...

TUOITREVN Đăng 16 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Kiến trúc sư Diễn họa 3D - Alphanam Group Ha Noi

Mô tả Công việc 1. Tập hợp dữ liệu, lên tiến độ triển khai 2. Triển khai 3D, diễn họa cho các dự án Quy hoạch, Cảnh quan và Kiến...

TUOITREVN Đăng 16 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Nhân viên phụ bếp - Altara Residences Quy Nhơn Bình Định KV Nam Trung Bộ

Alphanam Group (Bình Định KV Nam Trung Bộ)

Mô tả Công việc 1. Chuẩn bị và nấu các thành phần theo công thức trong khi kiểm soát phần và giảm thiểu lãng phí. 2. Sử dụng chính xác,...

TUOITREVN Đăng 16 giờ trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Chuyên viên Chăm sóc khách hàng Thủ tục - VIREX Bình Định KV Nam Trung Bộ

Alphanam Group (Bình Định KV Nam Trung Bộ)

Mô tả Công việc - Tiếp nhận thông tin khách hàng từ Phòng Kinh doanh: hoàn tất thủ tục đặt cọc, ký HĐMB, Phiếu thông tin khách hàng hoàn chỉnh.đảm...

TUOITREVN Đăng 1 ngày trước

Don't miss new opportunities

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

Receive the latest job openings for:

companyalphanam

You also might be interested in:

Group

Chuyên Viên Kinh Doanh

Kiến Trúc Sư

Bạn chÆ°a tìm được công việc phù hợp?

Đăng ký Recruit.net Job Alerts và nhận những thông báo ngay khi có việc làm mới phù hợp nhất với bạn.

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

All Filters Apply