accor in Việt Nam

Duyệt theo ngày
Duyệt theo địa điểm làm việc
Thời gian
Nhà tuyển dụng
All Filters

accor in Việt Nam

Top Cities:
1 – 20 trong số 25
ACCOR
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Restaurant Outlet Manager Rach Gia

ACCOR (Rach Gia)

Job Description Job Summary –(Role Summary) · Adhere to regulations concerning FSMS/HACCP, health, safety, or other compliance requirements, as well as brand st...

Accor Hotels Đăng 2 ngày trước
ACCOR
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Mason / Thợ nề Rach Gia

ACCOR (Rach Gia)

Job Description Báo cáo để làm việc đúng thời gian dự kiến, được chuẩn bị chu đáo và mặc đồng phục chính xác Tiến hành bảo trì phòng khách theo...

Accor Hotels Đăng 1 ngày trước
ACCOR
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Assistant Executive Housekeeper/ Trợ lý trưởng bộ phận buồng phòng Rach Gia

ACCOR (Rach Gia)

Job Description • Hỗ trợ trong việc chuẩn bị kế hoạch chiến lược của khách sạn, chương trình mục tiêu và ngân sách của Bộ phận dọn phòng • Đảm...

Accor Hotels Đăng 1 ngày trước
ACCOR
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Steward Rach Gia

ACCOR (Rach Gia)

Job Description Chi tiết trong mô tả công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn Work Experience Có sức khỏe tốt, ngoại hình gọn gàng, kỹ năng giao tiếp tốt....

Accor Hotels Đăng 1 ngày trước
ACCOR
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Bartender/ Nhân viên pha chế Rach Gia

ACCOR (Rach Gia)

Job Description - Hỗ trợ nhóm Dịch vụ Thực phẩm và Đồ uống bằng cách thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ bao gồm thiết lập các chức năng, thiết...

Accor Hotels Đăng 1 ngày trước
ACCOR
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Laundry Attendant Rach Gia

ACCOR (Rach Gia)

Job Description - Nhân viên sẽ phải thực hiện nhiệm vụ của mình một cách lịch sự, an toàn và hiệu quả, phù hợp với các chính sách và thủ...

Accor Hotels Đăng 8 ngày trước
ACCOR
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Carpenter Rach Gia

ACCOR (Rach Gia)

Job Description Chịu trách nhiệm giám sát tất cả các bức tranh của các cơ sở khách sạn. Báo cáo để làm việc đúng thời gian dự kiến, được chuẩn...

Accor Hotels Đăng 8 ngày trước
ACCOR
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Marketing & Communication Executive Rach Gia

ACCOR (Rach Gia)

Job Description Job Summary –(Role Summary) Implements marketing activities to generate product awareness and brand identity through online & offline channels; ...

Accor Hotels Đăng 8 ngày trước
ACCOR
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Guest Relation Officer Rach Gia

ACCOR (Rach Gia)

Job Description - Lưu ý tất cả các hoạt động của khách và hợp tác với khu nghỉ dưỡng để đảm bảo dịch vụ tuyệt vời cho du khách -...

Accor Hotels Đăng 8 ngày trước
ACCOR
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Public Area Attendant Rach Gia

ACCOR (Rach Gia)

Job Description - Liên tục kiểm tra tiến độ của từng nhiệm vụ và hỗ trợ nếu cần thiết để đảm bảo rằng tất cả các nhiệm vụ được hoàn...

Accor Hotels Đăng 8 ngày trước
ACCOR
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Cluster Sales Manager Rach Gia

ACCOR (Rach Gia)

Job Description Job Summary –(Role Summary) Work in line with the department’s business needs as directed by Sr. Sales Manager and Director of Sales & Marketing...

Accor Hotels Đăng 15 ngày trước
ACCOR
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Housekeeping Supervisor Rach Gia

ACCOR (Rach Gia)

Job Description • Chịu trách nhiệm giữ các phòng và tầng của khách ở tình trạng tốt nhất. • Quản lý hoạt động Housekeeping hàng ngày và xem xét sở...

Accor Hotels Đăng 17 ngày trước
ACCOR
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Executive Sous Chef Rach Gia

ACCOR (Rach Gia)

Job Description + Chịu trách nhiệm việc chuẩn bị bữa ăn chất lượng cao theo tiêu chuẩn, quy cách thực đơn và tiến độ sản xuất, phụ trách bếp giám...

Accor Hotels Đăng 20 ngày trước
ACCOR
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Nhân viên kỹ thuật Rach Gia

ACCOR (Rach Gia)

Job Description Báo cáo để làm việc đúng thời gian dự kiến, được chuẩn bị chu đáo và mặc đồng phục chính xác Tiến hành bảo trì phòng khách theo...

Accor Hotels Đăng 20 ngày trước
ACCOR
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Engineering Supervisor Rach Gia

ACCOR (Rach Gia)

Job Description - Chi tiết trong mô tả công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn Work Experience Có sức khỏe tốt, ngoại hình gọn gàng, kỹ năng giao tiếp...

Accor Hotels Đăng 20 ngày trước
ACCOR
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Operator Rach Gia

ACCOR (Rach Gia)

Job Description • Xử lý tất cả các cuộc gọi đến và gọi đi một cách chính xác và lịch sự • Đảm bảo thông tin liên lạc nội bộ...

Accor Hotels Đăng 20 ngày trước
ACCOR
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Restaurant Captain Rach Gia

ACCOR (Rach Gia)

Job Description • Đội trưởng chịu trách nhiệm hỗ trợ giám sát nhân viên nhà hàng và quầy bar và điều phối tất cả các dịch vụ ăn uống trong...

Accor Hotels Đăng 20 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Commis 2 Rach Gia

Accor Hotels (Rach Gia)

Job Description - Chuẩn bị thức ăn theo đúng khẩu phần và tiêu chuẩn chất lượng quy định trong công thức nấu ăn. - Tuân thủ các quy định của...

Accor Hotels Đăng 20 ngày trước
ACCOR
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Life Guard Rach Gia

ACCOR (Rach Gia)

Job Description Giám sát các hoạt động tại hồ bơi / bãi biển. Đảm bảo Khách biết về tất cả các dịch vụ và hoạt động tại hồ bơi. Giải...

Accor Hotels Đăng 20 ngày trước
ACCOR
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Room Attendant Rach Gia

ACCOR (Rach Gia)

Job Description - Thực hiện các công việc liên quan đến bộ phận buồng phòng - Dọn dẹp buồng phòng theo yêu cầu của trưởng bộ phận - Chuẩn bị...

Accor Hotels Đăng 20 ngày trước

Don't miss new opportunities

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

Receive the latest job openings for:

companyaccor

You also might be interested in:

Planet

Employee Benefits

Corporate Social Responsibility

Vietnamese

Microsoft Office

Bạn chÆ°a tìm được công việc phù hợp?

Đăng ký Recruit.net Job Alerts và nhận những thông báo ngay khi có việc làm mới phù hợp nhất với bạn.

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts