All Abivin Jsc In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 12
231

Senior Software Tester

ABIVIN VIETNAM JSC (Ha Noi, Việt Nam)

Senior Software Tester ABIVIN VIETNAM JSC Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết   Mô tả Ngành nghề việc làm: CNTT - Phần mềm Cấp bậc:...
CareerLink.vn
- 6 ngày trước

Backend Engineer (NodeJS, MongoDB)

ABIVIN VIETNAM JSC (Ha Noi, Việt Nam)

Backend Engineer (NodeJS, MongoDB) ABIVIN VIETNAM JSC Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: CNTT - Phần mềm Cấp bậc:...
CareerLink.vn
- 6 ngày trước

Algorithm Engineer (Python)

ABIVIN VIETNAM JSC (Ha Noi, Việt Nam)

Algorithm Engineer (Python) ABIVIN VIETNAM JSC Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: CNTT - Phần mềm Cấp bậc: Nhân...
CareerLink.vn
- 6 ngày trước

HR Executive

ABIVIN VIETNAM JSC (Ha Noi, Việt Nam)

HR Executive ABIVIN VIETNAM JSC Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: Nhân sự Cấp bậc: Nhân viên Nơi làm...
CareerLink.vn
- 6 ngày trước

HR Intern

ABIVIN VIETNAM JSC (Ha Noi, Việt Nam)

HR Intern ABIVIN VIETNAM JSC Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: Nhân sự Mới tốt nghiệp / Thực tập...
CareerLink.vn
- 6 ngày trước

Web Engineer

ABIVIN VIETNAM JSC (Ha Noi, Việt Nam)

Web Engineer ABIVIN VIETNAM JSC Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: CNTT - Phần mềm Cấp bậc: Nhân viên...
CareerLink.vn
- 6 ngày trước

Business Analyst

ABIVIN VIETNAM JSC (Ha Noi, Việt Nam)

Business Analyst ABIVIN VIETNAM JSC Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: CNTT - Phần mềm Cấp bậc: Nhân viên...
CareerLink.vn
- 6 ngày trước

Front-end Engineer (ReactJS, AngularJS)

ABIVIN VIETNAM JSC (Ha Noi, Việt Nam)

Front-end Engineer (ReactJS, AngularJS) ABIVIN VIETNAM JSC Mô tả chi tiết công việc - Tham gia vào toàn bộ chu kì phát triển phần mềm của các dự án đang...
CareerLink.vn
- 10 ngày trước

Mobile Engineer (React Native)

ABIVIN VIETNAM JSC (Ha Noi, Việt Nam)

Mobile Engineer (React Native) ABIVIN VIETNAM JSC Mô tả chi tiết công việc - Xây dựng mobile app cross-platform trên React Native framework - Hoàn thiện trải...
CareerLink.vn
- 10 ngày trước

HR Manager

ABIVIN VIETNAM JSC (Ha Noi, Việt Nam)

HR Manager ABIVIN VIETNAM JSC Mô tả chi tiết công việc - Manage HR processes: recruitment, onboarding, probation evaluation, exiting, etc. - Advising the Board...
CareerLink.vn
- 9 ngày trước
Next
  1. Jobs
  2. Abivin Jsc
Xem tất cả Starred Jobs