abbott laboratories in Việt Nam

Duyệt theo ngày
Duyệt theo địa điểm làm việc
Thời gian
Nhà tuyển dụng
Browse by experience
All Filters

Abbott Laboratories In Việt Nam - 60 Job Positions Available

1 – 20 trong số 60
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Technical Service Specialist (Abbott Molecular - Based in Hanoi) Ha Noi

ROLES & RESPONSIBILITIES 1. Summary: • Support Abbott Molecular sales growth by delivering primary levels of instrument field and applications (technical...

Abbott Laboratories Đăng 18 giờ trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Technical Application Specialist (Core Diagnostics - Based in Hanoi) Ha Noi

conditions. Abbott’s life-changing tests and diagnostic tools...

Abbott Laboratories GmbH (Viet Nam Br) Đăng 18 giờ trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Category Promotion Manager Ho Chi Minh City

Abbott Laboratories (Ho Chi Minh City)

· Analyze data or insights to determine industry and consumer trends · Understand brands’ equity, business and opportunities · Understand channels’ landscape an...

Abbott Laboratories Đăng 4 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Technical Application Specialist (Core Diagnostics - Based in Hanoi) Ha Noi

. Abbott’s life-changing tests and diagnostic tools put the...

Abbott Laboratories Đăng 2 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Trình Dược Viên Kênh Nhà Thuốc - Ngành Hàng Dược Phẩm - HCM - Thời Vụ 6 Tháng Ho Chi Minh City

Abbott Laboratories (Ho Chi Minh City)

RESPONSIBILITIES Giới thiệu sản phẩm đến khách hàng: • Tìm hiểu và giới thiệu toàn bộ danh mục sản phẩm của công ty đến khách hàng là nhà thuốc, công...

Abbott Laboratories Đăng 2 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Trade Sales Representative Ho Chi Minh City

Lập kế hoạch kinh doanh để đạt mục tiêu về nhằm đáp ứng các mục tiêu của vùng quản lý Thiết lập mối quan hệ với người bán lẻ và...

Abbott Laboratories Đăng 6 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Warehouse Staff Bien Hoa

Chịu trách nhiệm chọn hàng (chọn, kiểm tra) theo bộ phận Trưởng nhóm xuất hàng Thực hiện các công việc theo quy trình tiêu chuẩn Thực hiện việc thực hiện...

Abbott Laboratories Đăng 6 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : QC Staff Ha Noi

Giám sát hoạt động của bộ phận dán nhãn có phù hợp với quy trình chuẩn. Căn cứ vào những thông tin và dữ liệu nhận được từ nhà cung...

Abbott Laboratories Đăng 6 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Trade Sales Representative Bien Hoa

• Thực hiện các bước bán hàng cơ bản • Các phép toán qui đổi trong sales • Hồ sơ bán hàng, tuyến bán hàng, đánh giá thực hiện •...

Abbott Laboratories Đăng 6 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Quality Control Officer Ho Chi Minh City

1. Chịu trách nhiệm tiến độ và hiệu quả công việc được giao: - Kiểm nghiệm mẫu Bán thành phẩm/Thành phẩm/Độ ổn định - Sử dụng tất cả các thiết...

Abbott Laboratories Đăng 6 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : OTC Supervisor Ho Chin Minh Ho Chi Minh

Abbott Laboratories (Ho Chin Minh Ho Chi Minh)

Summary Responsible for all OTC relating processes included Credit Control, AR Collection, Regional OTC operation, visit to customers get insight and follow ove...

Abbott Laboratories Đăng 6 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Analytical Development Scientist Ho Chi Minh City

Abbott Laboratories (Ho Chi Minh City)

Phát triển phương pháp phân tích/ Analytical method development. Phân tích mẫu nghiên cứu và độ ổn định/ R&D and stability samples testing. Quản lý Hóa chất/ Ch...

Abbott Laboratories Đăng 6 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Trade Spend Control Manager Ho Chi Minh City

Abbott Laboratories (Ho Chi Minh City)

About Abbott: Abbott is a global healthcare leader that helps people live more fully at all stages of life. Our portfolio of life-changing technologies spans...

Abbott Laboratories Đăng 6 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Delivery Staff Da Nang

- Nhận đơn hàng hằng ngày từ trưởng nhóm - Sắp xếp hàng hoá (sản phẩm sữa hộp) lên xe tải hoặc xe máy theo tuyến để giao cho khách...

Abbott Laboratories Đăng 6 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : VAS Team Leader Ha Noi

Sắp xếp nguồn nhân lực trong nhóm VAS để đảm bảo công việc được hoàn thành hàng ngày Giám sát hoạt động và quản lý nhóm VAS để thực hiện...

Abbott Laboratories Đăng 6 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Secondary Packing Operator Ho Chi Minh City

Abbott Laboratories (Ho Chi Minh City)

1.1. Thực hiện các công việc của tổ theo bố trí của tổ trưởng. chịu trách nhiệm trên kết quả công công việc đạt được/ Perform the tasks of forming...

Abbott Laboratories Đăng 6 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Trade Sales Representative Hai Duong Hai Phong

Khu vực làm việc: Hải Dương • Lập kế hoạch kinh doanh để đạt mục tiêu về nhằm đáp ứng các mục tiêu của vùng quản lý thông qua việc...

Abbott Laboratories Đăng 6 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Internal Control Executive Ha Noi

• Develop risk–based annual audit and SOX testing plans detailing the scope, nature and timing of audit activities. • Design internal audit procedures and work ...

Abbott Laboratories Đăng 6 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Associate DMS Manager Ho Chi Minh City

Abbott Laboratories (Ho Chi Minh City)

ROLES & RESPONSIBILITIES 1, Summary: - Support in planning, piloting and rolling out the DMS project - Administer DMS system after going live during operation p...

Abbott Laboratories Đăng 6 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Quarantine Store Keeper Ha Noi

Theo dõi và thực hiện việc tiếp nhận, tách biệt hàng hóa theo quy trình tiêu chuẩn Giám sát hoạt động thực tế của kho đã đạt được mục tiêu...

Abbott Laboratories Đăng 6 ngày trước

Don't miss new opportunities

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

Receive the latest job openings for:

companyabbott laboratories

You also might be interested in:

Sales

Trade Sales Representative

Based

Accountant

Accountants

Supervisor

Supervisors

Warehouse Staff

MAN

Risk Assessment

Bạn chÆ°a tìm được công việc phù hợp?

Đăng ký Recruit.net Job Alerts và nhận những thông báo ngay khi có việc làm mới phù hợp nhất với bạn.

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts