All Jobs Jellyfish Hr Jobs In Vietnam

Top 1 to 10 of 63 job listings
231

Full Stack Developer

Jellyfish HR (Ha Noi, Vietnam)

Mô tả công việc - Thiết kế kiến trúc và lập trình phát triển module/sản phẩm mới hoạt động ổn định. - Tối ưu hệ thống xử lý đáp ứng...
Jellyfish HR
- 2 days ago -
| Flag | More Tools

Accounting Consultant

Jellyfish HR (Ha Noi, Vietnam)

Mô tả công việc Hỗ trợ kế toán, thuế, lao động, v.v cho các chi nhánh tại Việt Nam, văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh . Yêu cầu...
Jellyfish HR
- 2 days ago -
| Flag | More Tools

Sales Director for B2B customers

Jellyfish HR (Ho Chi Minh City, Vietnam)

Mô tả công việc • Report to Vice President. • Sales target: 800 -1000 billion VND/ year. • Be able to manage and lead 15-person team at least. • Identify...
Jellyfish HR
- 2 days ago -
| Flag | More Tools

IT Comtor N2

Jellyfish HR (Ha Noi, Vietnam)

Mô tả công việc - Dịch tài liệu code, dịch chat skype hàng ngày với khách hàng - Hiện các dự án vẫn thông qua BrSE, dự định tuyển comtor...
Jellyfish HR
- 1 day ago -
| Flag | More Tools

Software Engineer [PHP]

Jellyfish HR (Ha Noi, Vietnam)

Mô tả công việc ○ Developing high-quality software design and architecture within detail documents ○ Identify, prioritize and execute tasks in the software deve...
Jellyfish HR
- 1 day ago -
| Flag | More Tools

Nhân viên an toàn

Jellyfish HR (Hung Yen, Vietnam)

Mô tả công việc - Phát hiện những thiết bị, máy móc làm việc không an toàn - Cải tiến những thiết bị gây nguy hiểm - Điều tra những...
Jellyfish HR
- 1 day ago -
| Flag | More Tools

Junior Software Engineer [PHP]

Jellyfish HR (Ha Noi, Vietnam)

Mô tả công việc - Developing high-quality software design and architecture within detail documents - Identify, prioritize and execute tasks in the software deve...
Jellyfish HR
- 1 day ago -
| Flag | More Tools

Fullstack Web Developer

Jellyfish HR (Ha Noi, Vietnam)

Mô tả công việc - Solve real-world complex problems with effective and innovative technology solutions - Analyze business requirements, design and implement hig...
Jellyfish HR
- 21 hours ago -
| Flag | More Tools

TRỢ LÝ KẾ TOÁN TỔNG HỢP N3

Jellyfish HR (Ha Noi, Vietnam)

Mô tả công việc - Admin: + Quản lý hồ sơ, giấy tờ và các hợp đồng lao động. Làm bảng lương, tính lương cho nhân viên. + Lễ tân...
Jellyfish HR
- 20 hours ago -
| Flag | More Tools

Software Engineer (Distributed Systems)

Jellyfish HR (Ha Noi, Vietnam)

Mô tả công việc - Gather requirements, architect, and design extremely large-scale distributed data systems - Develop software systems and (micro-) services in ...
Jellyfish HR
- 21 hours ago -
| Flag | More Tools

Next
Jellyfish Hr
All Jobs Starred Jobs