Sales Admin In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 243
231

Sales Admin cum Logistic Planning Internship

Bosch (Ho Chi Minh)

Internship   The Bosch Group is a leading global supplier of technology and services, in the areas of automotive and industrial technology, consumer goods as we...
Bosch
- 8 ngày trước -

Sales Admin (Based in Ho Chi Minh) Nhân viên điều khối k...

Accor (Hoi An Central Vietnam)

Skills Level of Education Bachelor / Licence Areas of study Marketing Professional experiences 1 to 2 years Languages essential Vietnamese (Primary tongue) Engl...
Accor
- 11 ngày trước -

Sales Admin

HRnavi (Ho Chi Minh)

Job Description - Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn - Hỗ trợ các công việc liên quan tới phòng kinh doanh Skill -...
HRnavi
- 11 ngày trước -

Sales Admin

HR Vietnam (Binh Duong)

Job Description Processing a high volume of product orders Processing invoices for all sales transactions Checking prices and contracts are up to date...
HR Vietnam
- 15 ngày trước -

Sales Admin

HRnavi (Ho Chi Minh)

Job Description - Báo cáo với trưởng phòng Sales - Hỗ trợ các công việc admin của phòng kinh doanh sắt thép trong công ty. - Hỗ trợ các công...
HRnavi
- 15 ngày trước -

Sales Admin

HRnavi (Ha Noi)

Job Description ・広告契約書の作成 ・クライアントリストを管理する ・広告の売上の状況をフォローする ・集金の状況をフォローして営業者に確認する ・既存顧客への電話フォロー、訪問営業 Skill - 日本語力、2級(N-3)相当以上、日本語の書類が読め、コミュニケーションに問題が無いこと 営業経験のある...
HRnavi
- 15 ngày trước -

Sales Admin

HRnavi (Ho Chi Minh)

Job Description - Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn Quản lý dữ liệu khách hàng Đến các salon giới thiệu sản phẩm, chăm...
HRnavi
- 15 ngày trước -

Sales Admin

HRnavi (Ho Chi Minh)

Job Description Đặt lịch hẹn với khách hàng, cùng manager người Nhật đi gặp khách hàng. Hiểu rõ yêu cầu của khách hàng, từ đó tư vấn các giải pháp...
HRnavi
- 16 ngày trước -

Sales Admin

HRnavi (Ho Chi Minh)

Job Description - Hỗ trợ bộ phận sales các công việc giấy tờ liên quan đến order, báo giá, hợp đồng. - Hỗ trợ các công việc liên quan tới...
HRnavi
- 15 ngày trước -

Sales Admin

HRnavi (Ho Chi Minh)

Job Description - Hỗ trợ bộ phận sales các công việc giấy tờ liên quan đến order, báo giá, hợp đồng. - Hỗ trợ khách hàng khi có yêu cầu....
HRnavi
- 16 ngày trước -

Next
Sales Admin
Xem tất cả Starred Jobs