Production Manager In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 340
231

Production Manager

HRnavi (Binh Duong)

Job Description [Làm tại nhà máy] Quản lý chung toàn bộ hoạt động sản xuất Quản lý kế hoạch sản xuất, tiến độ sản xuất tại nhà máy Báo cáo...
HRnavi
- 2 ngày trước -

Production Manager

HRnavi (Ho Chi Minh)

Job Description Kiểm soát toàn bộ hoạt động sản xuất, điều động nhân lực, quản lý máy móc thiết bị và dụng cụ theo đúng mục tiêu của nhóm, ...
HRnavi
- 2 ngày trước -

Production Manager

HRnavi (Hai Phong)

Job Description - Control production activities, make production schedule to ensure goods are produced on time with highest quality and lowest cost - Prepare...
HRnavi
- 3 ngày trước -

Production Manager

HRnavi (Dong Nai)

Job Description - Quản lý sản xuất dây chuyền in và sản xuất bao bì tải trọng cao - Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất -...
HRnavi
- 3 ngày trước -

Production Manager

HRnavi (Ha Noi)

Job Description - Trợ lý cho tổng giám đốc người Nhật, phụ trách quản lý sản xuất cho nhà máy ~140 công nhân. - Các công việc chung khác theo...
HRnavi
- 3 ngày trước -

Production Manager

HRnavi (Binh Duong)

Job Description - Lập, theo dõi, quản lý kế hoạch sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm, xử lý lỗi bất thường - Quản lý sản xuất, chất lượng,...
HRnavi
- 3 ngày trước -

Production Manager

HRnavi (Hai Phong)

Job Description - Chịu trách nhiệm quản lý tổng quát các công việc liên quan đến sản xuất - Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong...
HRnavi
- 3 ngày trước -

Production Manager

HRnavi (Dong Nai)

Job Description - Thiết lập, xúc tiến, thực hiện mục tiêu năm. - Xử lý những vấn đề phát sinh trong bộ phận sản xuất. - Thực hiện công việc...
HRnavi
- 3 ngày trước -

Production Manager

HRnavi (Binh Duong)

Job Description - Implementing and enforcing policies and procedures related to production activities. - Ensuring that the production process runs smoothly...
HRnavi
- 3 ngày trước -

Production Manager

HRnavi (Binh Duong)

Job Description - Các công việc khác liên quan đến quá trình sản xuất - Chuẩn bị và bố trí nhân lực phù hợp với kế hoạch sản xuất để...
HRnavi
- 3 ngày trước -

Next
Production Manager
Xem tất cả Starred Jobs