Production Manager In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 355
231

Production Manager

Le & Associates (Ho Chi Minh)

ACCOUNTABILITIES 1. Product • Conducts commercialization in accordance to confirmed development and design specifications while maintaining an emphasis on perfo...
Le & Associates
- 8 ngày trước -

Production Manager

HRnavi (Dong Nai)

Job Description - Thiết lập, xúc tiến, thực hiện mục tiêu năm. - Xử lý những vấn đề phát sinh trong bộ phận sản xuất. - Thực hiện công việc...
HRnavi
- 14 giờ trước -

Production Manager

HRnavi (Hai Phong)

Job Description - Make daily/weekly/monthly production reports for Board of Director - Analyze productivity, equipment capability, working efficiency and...
HRnavi
- 12 giờ trước -

Production Manager

HRnavi (Dong Nai)

Job Description - Quản lý sản xuất, chất lượng, nguyên liệu, quản lý công việc liên quan đến nhà máy Skill - Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm mảng...
HRnavi
- 14 giờ trước -

Production Manager

HRnavi (Dong Nai)

Job Description - Quản lý sản xuất dây chuyền in và sản xuất bao bì tải trọng cao - Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất -...
HRnavi
- 13 giờ trước -

Production Manager

HRnavi (Hung Yen)

Job Description Quản lý sản xuất Đốc thúc nhân viên thực hiện đúng tiến độ Hỗ trợ giám đốc người Nhật Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn Skill -...
HRnavi
- 13 giờ trước -

Production Manager

HRnavi (Binh Duong)

Job Description Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ quản lý sản xuất; Triển khai quy trình và nâng cao năng suất trong quá trình; Quản lý...
HRnavi
- 14 giờ trước -

Production Manager

HRnavi (Binh Duong)

Job Description - Các công việc khác liên quan đến quá trình sản xuất - Giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá trình sản xuất. - Tiến hành...
HRnavi
- 13 giờ trước -

Assistant Production Manager

HRnavi (Ha Noi)

Job Description - Quản lý nhân công, bảng biểu, tiêu chuẩn 5S - Thực hiện các công việc hành chính, nhân sự - Trợ giúp các hoạt động về đề...
HRnavi
- 13 giờ trước -

Production Manager

HRnavi (Binh Duong)

Job Description - Lập, theo dõi, quản lý kế hoạch sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm, xử lý lỗi bất thường - Quản lý sản xuất, chất lượng,...
HRnavi
- 13 giờ trước -

Next
Production Manager
×
Get new job alerts
Xem tất cả Starred Jobs