Hr Manager In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 674
231

HR Manager for Bosch Automotive R&D Center

Bosch (Ho Chi Minh City)

Human Resources   The Bosch Group is a leading global supplier of technology and services. In the areas of automotive and industrial technology, consumer goods,...
Bosch
- 10 ngày trước -

HR Manager

First Alliances (Ha Noi)

Job Description (Include, but not are limited to the following) HR Business Partnering & Operations Ensure day to day business partnering and HR Services...
First Alliances
- 26 ngày trước -

HR Manager

HR Vietnam (Ho Chi Minh)

Job Description Our client is a professional marketing agency, we are looking for dynamic, open and proactive talent for HR & Admin Manager position, with...
HR Vietnam
- 2 ngày trước -

HR Manager

HRnavi (Tay Ninh)

Job Description Xây dựng hệ thống nhân sự nội bộ và hệ thống quản lý nhân sự cho công ty. Phụ trách các công việc về hành chính, nhân sự,...
HRnavi
- 3 ngày trước -

HR Manager

HRnavi (Dong Nai)

Job Description Các công việc liên quan đến nghiệp vụ hành chính-nhân sự: tuyển dụng, tính lương, lập bảng lương, quản lý - đánh giá nhân sự, các thủ tục...
HRnavi
- 3 ngày trước -

HR Manager

HRnavi (Ha Noi)

Job Description Tham mưu với Trưởng phòng nhân sự để xây dựng hệ thống đánh giá, lương thưởng, các chế độ cho người lao động Tham mưu với Trưởng phòng...
HRnavi
- 3 ngày trước -

HR Manager

HRnavi (Hung Yen)

Job Description - Thực hiện các công việc liên quan đến hành chính, nhân sự: tuyển dụng, đánh giá, đào tạo, quản lý nhân sự, chấm công, tính lương, BHXH...
HRnavi
- 3 ngày trước -

HR Manager

HRnavi (Binh Duong)

Job Description - Phụ trách công việc liên quan đến thành lập công ty, đăng kí nội quy lao động, thang bảng lương. - Thực hiện các công việc liên...
HRnavi
- 3 ngày trước -

HR Manager

HRnavi (Bac Giang)

Job Description Là người chịu trách nhiệm thực hiện, triển khai, giám sát các hoạt động đào tạo trong công ty Tổ chức các chương trình định hướng nhân viên...
HRnavi
- 4 ngày trước -

HR Manager

HRnavi (Dong Nai)

Job Description Other tasks assigned by BOD and Managers All jobs relating to staff recruitment, Training, Labor Management, Daily Time Keeping, Labor Contract...
HRnavi
- 4 ngày trước -

Next
Hr Manager
Xem tất cả Starred Jobs