Ho In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 20,886
231

Director/ Partner - Environmental Consulting- Environmental ...

ERM (Ho Chi Minh City)

Director/ Partner - Environmental Consulting- Environmental Impact Assessment and Operations Management (ERM Vietnam- Ho Chi Minh City based) As part of the...
ERM
- 10 giờ trước -

Expression of Interest - Various roles in Ho Chi Minh, Vie...

ERM (Ho Chi Minh City)

Environmental Resources Management (ERM) is a leading global provider of environmental, health, safety, risk, social consulting services and sustainability rela...
ERM
- 10 giờ trước -

Recruiter, Input Operations department (Based in Ho Chi Mi...

Nielsen (Vietnam)

THE JOB BRIEF Job Duties:  Utilize the Internet for recruitment; Post positions to appropriate Internet sources; Research new ways of using the Internet for rec...
Nielsen
- 1 ngày trước -

Business Development Manager, Ho Chi Minh City

NZTE (Ho Chi Minh City)

Are you experienced in consulting to foreign businesses in Vietnam? Super networked within Vietnam? Enthusiastic about working in a small international team of ...
NZTE
- 8 ngày trước -

Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động

Vietbank (TP.HCM)

Thực hiện rà soát, kiểm tra quá trình tác nghiệp định kỳ, ngăn ngừa Rủi ro hoạt động (RRHĐ) và đảm bảo chất lượng kiểm soát; Triển khai cơ chế...
Vietbank
- 12 ngày trước -

Chuyên viên Giám sát hoạt động cấp tín dụng

Vietbank (TP.HCM)

Xây dựng hệ thống xếp hạng/các tiêu chí đánh giá về chất lượng triển khai hoạt động tín dụng của các cá nhân/đơn vị thực thi các công việc liên...
Vietbank
- 12 ngày trước -

Tuyển dụng Trưởng/ Phó Phòng Kế hoạch Kỹ thuật

Vinh Hung (Hanoi)

I. Nhiệm vụ - Xử lý thông tin đầu vào và thực hiện kế hoạch công việc liên quan đến đấu thầu, đề xuất biện pháp, phương án thay đổi...
Vinh Hung
- 13 ngày trước -

Chuyên viên Kế hoạch

Vinh Hung (Hanoi)

I. Nhiệm vụ -         Làm việc với Tư vấn thiết kế để đề xuất giải pháp thiết kế, dự toán và phối hợp với Tư vấn thiết kế bảo vệ...
Vinh Hung
- 13 ngày trước -

Chuyên viên phòng Kế hoạch Kỹ thuật

Vinh Hung (Hanoi)

I. Nhiệm vụ II. Tiêu chuẩn nhân sự 1. Trình độ học vấn: Đại học 2. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cầu đường, cầu hầm...
Vinh Hung
- 15 ngày trước -

Trưởng Phòng Kế hoạch Kỹ thuật

Vinh Hung (Hanoi)

I. Nhiệm vụ  - Lập kế hoạch, phương án triển khai, quản lý và thực hiện theo Quy trình quản lý Dự án thi công xây lắp của Công ty...
Vinh Hung
- 16 ngày trước -

Next
Ho
×
Get new job alerts
Xem tất cả Starred Jobs