Ho In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 17,884

Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động

Vietbank (TP.HCM)

Thực hiện rà soát, kiểm tra quá trình tác nghiệp định kỳ, ngăn ngừa Rủi ro hoạt động (RRHĐ) và đảm bảo chất lượng kiểm soát; Triển khai cơ chế...
Vietbank
- 5 ngày trước -

Chuyên viên Giám sát tuân thủ hoạt động cấp tín dụng

Vietbank (TP.HCM)

Xây dựng hệ thống xếp hạng/các tiêu chí đánh giá về chất lượng triển khai hoạt động tín dụng của các cá nhân/đơn vị thực thi các công việc liên...
Vietbank
- 5 ngày trước -

Chuyên viên Kế hoạch

Vinh Hung (Hanoi)

I. Nhiệm vụ -         Làm việc với Tư vấn thiết kế để đề xuất giải pháp thiết kế, dự toán và phối hợp với Tư vấn thiết kế bảo vệ...
Vinh Hung
- 9 ngày trước -

HNI: Tuyển Thu ngân thu cước tháng ( Q. Hoàng Mai, Hai Bà ...

CMC Corporations (Ha Noi)

Vị thế trên thị trường  Là công ty duy nhất cung cấp hạ tầng viễn thông với 100% cáp quang; Là công ty tiên phong ứng dụng mô hình kinh...
CMC Corporations
- 7 ngày trước -

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KINH TẾ ĐẤU THẦU VÀ ĐIỀU PHỐI KẾ...

First Alliances (Ha Noi)

Job Description Quản lý kinh tế đấu thầu Tham mưu, tư vấn cho Ban TGĐ các vấn đề liên quan đến kinh tế, quản lý đấu thầu. Xây dựng các...
First Alliances
- 9 ngày trước -

Tuyển dụng Trưởng/ Phó Phòng Kế hoạch Kỹ thuật

Vinh Hung (Hanoi)

I. Nhiệm vụ - Xử lý thông tin đầu vào và thực hiện kế hoạch công việc liên quan đến đấu thầu, đề xuất biện pháp, phương án thay đổi...
Vinh Hung
- 10 ngày trước -

Trưởng Phòng Kế hoạch Kỹ thuật

Vinh Hung (Hanoi)

I. Mục đích công việc Quản lý Phòng KHKT để đảm nhận toàn bộ công việc theo chức năng nhiệm vụ của Phòng KHKT và theo sự chỉ đạo Ban...
Vinh Hung
- 11 ngày trước -

Trưởng Phòng Kế hoạch Kỹ thuật

Vinh Hung (Hanoi)

I. Nhiệm vụ  - Lập kế hoạch, phương án triển khai, quản lý và thực hiện theo Quy trình quản lý Dự án thi công xây lắp của Công ty...
Vinh Hung
- 11 ngày trước -

Greenlight Manager - Ho Chi Minh City

Uber (District 3 SG)

ABOUT UBER Uber is a technology company. We make a smartphone app that provides users with an on-demand, private car service that takes them safely and smoothly...
Uber
- 13 ngày trước -

Chuyên viên Kế hoạch

Vinh Hung (Hanoi)

I. Nhiệm vụ: II. Yêu cầu: III. Chính sách nhân sự: IV. Thông tin liên hệ:...
Vinh Hung
- 11 ngày trước -

Next
Ho
×
Get new job alerts
Xem tất cả Starred Jobs