Chief Accountant In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 238
231

Chief Accountant

HRnavi (Ha Nam)

Job Description - Control tax reports includes monthly VAT, PIT, quarterly CIT and PIT, CIT finalization, others - Control tax reports made by accounting staffs...
HRnavi
- 2 ngày trước -

Finance Manager cum Chief Accountant

HRnavi (Ho Chi Minh)

Job Description - To ensure the company maintains healthy financial positions with minimal financial risks - To manage day to day accounting and financing activ...
HRnavi
- 2 ngày trước -

Chief Accountant

HRnavi (Dong Nai)

Job Description Accounting Department Management Chief Accountant tasks Financial reports. In charge of internal and external audit Cash flow projection and...
HRnavi
- 2 ngày trước -

Chief Accountant

HRnavi (Hai Phong)

Job Description - Báo cáo tài chính hàng tháng - Các công việc khác liên quan đến nghiệp vụ kế toán - Các công việc khác theo chỉ thị của...
HRnavi
- 2 ngày trước -

Chief Accountant

HRnavi (Dong Nai) - +1 other locations

Job Description - Báo cáo tài chính hàng tháng - Các công việc khác liên quan đến nghiệp vụ kế toán - Các công việc khác theo sự sắp xếp,...
HRnavi
- 2 ngày trước -

Chief Accountant

HRnavi (Long An)

Job Description - Lập Báo cáo tài chính và các báo cáo thuế - Thực hiện các công việc khác liên quan đến tài chính kế toán theo yêu cầu...
HRnavi
- 2 ngày trước -

Chief Accountant

HR Vietnam (Ho Chi Minh)

Job Description Monitor and review daily payment documentations Preparation of daily cash flow position Provision of Aged creditor reports and payment schedules...
HR Vietnam
- 2 ngày trước -

Chief Accountant

HRnavi (Hai Duong)

Job Description Quản lý tài sản cố định trong công ty Phụ trách các mảng thuế doanh nghiệp, thuế VAT, tính thuế TNCN và quản lý thuế khác nhau Quản...
HRnavi
- 2 ngày trước -

Chief Accountant

HRnavi (Dong Nai)

Job Description - Báo cáo tài chính hàng tháng - Các công việc khác liên quan đến nghiệp vụ kế toán - Cập nhật mới các quy định pháp luật...
HRnavi
- 2 ngày trước -

Chief Accountant

HRnavi (Ho Chi Minh)

Job Description - Control tax reports includes monthly VAT, PIT, quarterly CIT and PIT, CIT finalization, others - Monthly finance statement - Establish and mon...
HRnavi
- 2 ngày trước -

Next
Chief Accountant
Xem tất cả Starred Jobs