In Hai Duong

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 333
231

Assistant Manager

First Alliances (Hai Duong)

Job Description • Plan Health and Safety Management • Plan Fire-prevention management • Waste water treatment system management • Education staff • Mo...
First Alliances
- 24 ngày trước -

Manufacturing Manager

HRnavi (Hai Duong)

Job Description Quản lý đơn hàng và giao nhận hàng Quản lý sản xuất và quản lý kế hoạch sản xuất Chịu trách nhiệm về hành hóa ra vào kho...
HRnavi
- 4 ngày trước -

Manufacturing Accountant

HRnavi (Hai Duong)

Job Description Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán trong công ty Phụ trách kế toán sản xuất tại nhà máy Quản lý, sắp xếp...
HRnavi
- 4 ngày trước -

HR GA Manager

HRnavi (Hai Duong)

Job Description Báo cáo tổng kết hàng tháng về tình hình nhân sự Làm việc với các cơ quan chức năng nhà nước, các ban ngành, cục quản lý Hỗ...
HRnavi
- 6 ngày trước -

Translator - Interpreter

HRnavi (Hai Duong)

Job Description Hỗ trợ biên - phiên dịch ở bộ phận hành chính nhân sự Hỗ trợ dịch cho bác HR GA manager người Nhật trong các buổi đàm phàn...
HRnavi
- 6 ngày trước -

QC Manager

HRnavi (Hai Duong)

Job Description Hỗ trợ thủ tục đáp ứng chứng nhận ISO, kiểm tra và phê duyệt các sản phẩm theo quy định, tiêu chuẩn Dịch các tài liệu kỹ thuật...
HRnavi
- 7 ngày trước -

Chief Accountant

HRnavi (Hai Duong)

Job Description Quản lý tài sản cố định trong công ty Phụ trách các mảng thuế doanh nghiệp, thuế VAT, tính thuế TNCN và quản lý thuế khác nhau Quản...
HRnavi
- 7 ngày trước -

Manufacturing team leader training

HRnavi (Hai Duong)

Job Description Training 5S, kaizen, 4M and welding techniques for new employee Creat an employee training program: theory & practice Training new employee to e...
HRnavi
- 11 ngày trước -

Sales staff cum Japanese Interpreter

HRnavi (Hai Duong)

Job Description - Follow up production schedule to make sure the production is keeping on well with the schedule. - Make procedure to export goods. - Receive P....
HRnavi
- 11 ngày trước -

Translator - Interpreter

HRnavi (Hai Duong)

Job Description Biên phiên dịch tại các phòng ban. Làm việc tại phòng mua, làm việc tại phòng quản lý sản xuất, giáo viên dạy tiếng nhật, làm việc tại...
HRnavi
- 10 ngày trước -

Next
Xem tất cả Starred Jobs