All Samsung In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 18

Fixed Asset Accountant

Samsung Electronics HCMC CE Complex (Hồ Chí Minh)

Thông Tin Tuyển Dụng Mô tả Công việc - Fixed asset management (depreciation process, arrange physical fixed asset by monthly or yearly, investment planning, AP ...
CareerBuilder
- 2 ngày trước -

Kỹ Sư Quản Lý Hệ Thống Utility

Samsung Electro-Mechanics Viet Nam (SEMV) (Thai Nguyen)

Kỹ Sư Quản Lý Hệ Thống Utility Samsung Electro-Mechanics Viet Nam (SEMV) Mô tả chi tiết công việc - Quản lý hệ thống thiết bị Utility - Xây dựng tài...
CareerLink.vn
- 5 ngày trước -

Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống Utility

Samsung Electro-Mechanics Viet Nam (SEMV) (Thai Nguyen)

Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống Utility Samsung Electro-Mechanics Viet Nam (SEMV) Mô tả chi tiết công việc - Vận hành hệ thống Utility - Sửa chữa, bảo dưỡng thiết...
CareerLink.vn
- 5 ngày trước -

Kỹ Sư Sản Phẩm (Product Engineering)- Chuyên Ngành Cơ Khí

SAMSUNG SDIV (Bac Ninh)

Kỹ Sư Sản Phẩm (Product Engineering)- Chuyên Ngành Cơ Khí SAMSUNG SDIV Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: Kỹ...
CareerLink.vn
- 4 ngày trước -

Kỹ Thuật Viên QA - Quản Lý Chất Lượng

SAMSUNG SDIV (Bac Ninh)

Kỹ Thuật Viên QA - Quản Lý Chất Lượng SAMSUNG SDIV Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: Kỹ thuật...
CareerLink.vn
- 4 ngày trước -

Kỹ Sư Sản Phẩm /Quy Trình Sản Xuất - Chuyên Ngành ĐiệnTử

SAMSUNG SDIV (Bac Ninh)

Kỹ Sư Sản Phẩm /Quy Trình Sản Xuất - Chuyên Ngành ĐiệnTử SAMSUNG SDIV Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc...
CareerLink.vn
- 4 ngày trước -

Customer Service Officer

Samsung Electro-Mechanics Viet Nam (SEMV) (Thai Nguyen)

Customer Service Officer Samsung Electro-Mechanics Viet Nam (SEMV) Mô tả chi tiết công việc * Implementation of the customer satisfaction activity for the...
CareerLink.vn
- 3 ngày trước -

Nhân Viên Bộ Phận Sales - Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

SAMSUNG SDIV (Bac Ninh)

Nhân Viên Bộ Phận Sales - Phòng Kế Hoạch Sản Xuất SAMSUNG SDIV Mô tả chi tiết công việc - Kiểm tra nhu cầu của khách hàng và kế hoạch...
CareerLink.vn
- 6 ngày trước -

Nhân Viên Lập Kế Hoạch Sản Xuất

SAMSUNG SDIV (Bac Ninh)

Nhân Viên Lập Kế Hoạch Sản Xuất SAMSUNG SDIV Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: Sản xuất/ Vận hành...
CareerLink.vn
- 6 ngày trước -

Kỹ Sư SMT/SMD

SAMSUNG SDIV (Bac Ninh)

Kỹ Sư SMT/SMD SAMSUNG SDIV Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí Sản xuất/...
CareerLink.vn
- 6 ngày trước -

Next
Samsung
×
Get new job alerts
Xem tất cả Starred Jobs