All Kirby South East Asia In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 4 trong số 4
231

Nhân Viên Hành Chánh

Kirby South East Asia Co., Ltd. (Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Nhân Viên Hành Chánh Kirby South East Asia Co., Ltd. Mô tả chi tiết công việc - Quản lý hồ sơ phòng Thu mua. - Hỗ trợ công tác tìm...
CareerLink.vn
- 2 ngày trước -

Nhân viên vận hành máy CNC

Kirby South East Asia Co., Ltd. (Đồng Nai, Việt Nam)

Nhân viên vận hành máy CNC Kirby South East Asia Co., Ltd. Mô tả chi tiết công việc - Vận hành và lập trình máy CNC theo bản vẽ. -...
CareerLink.vn
- 8 ngày trước -

Receptionist cum Admin

Kirby South East Asia Co., Ltd. (Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Receptionist cum Admin Kirby South East Asia Co., Ltd. Mô tả chi tiết công việc - Greet and welcome guests as soon as they arrive at the office - Direct...
CareerLink.vn
- 8 ngày trước -

Factory HR Assistant Manager

Kirby South East Asia Co., Ltd. (Đồng Nai, Việt Nam)

Factory HR Assistant Manager Kirby South East Asia Co., Ltd. Mô tả chi tiết công việc * As a Factory HR Assistant Manager, the position holder will be...
CareerLink.vn
- 20 ngày trước -

Kirby South East Asia
Xem tất cả Starred Jobs