All Easia Travel In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 13
231

6 Sales Executive (3 Junior & 3 Senior – English speaking)

EASIA TRAVEL (Ha Noi, Việt Nam)

6 Sales Executive (3 Junior & 3 Senior – English speaking) EASIA TRAVEL Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm:...
CareerLink.vn
- 4 ngày trước -

Marketing Intern

EASIA TRAVEL (Ha Noi, Việt Nam)

Marketing Intern EASIA TRAVEL Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: Tiếp thị Cấp bậc: Sinh viên/ Thực tập sinh...
CareerLink.vn
- 4 ngày trước -

TMS Supporter

EASIA TRAVEL (Ha Noi, Việt Nam)

TMS Supporter EASIA TRAVEL Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: Khách sạn / Du lịch Cấp bậc: Nhân viên...
CareerLink.vn
- 5 ngày trước -

Native French Intern

EASIA TRAVEL (Ha Noi, Việt Nam)

Native French Intern EASIA TRAVEL Mô tả chi tiết công việc * Number of staff: 1 Intern * With marketing team: - Check and review our programs for B2B website...
CareerLink.vn
- 11 ngày trước -

.Net Developer (04 Staff)

EASIA TRAVEL (Ha Noi, Việt Nam)

.Net Developer (04 Staff) EASIA TRAVEL Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: CNTT - Phần mềm Cấp bậc: Nhân...
CareerLink.vn
- 11 ngày trước -

Native German Intern

EASIA TRAVEL (Ha Noi, Việt Nam)

Native German Intern EASIA TRAVEL Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: Dịch vụ khách hàng Mới tốt nghiệp /...
CareerLink.vn
- 11 ngày trước -

Project Manager

EASIA TRAVEL (Ha Noi, Việt Nam)

Project Manager EASIA TRAVEL Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: CNTT - Phần mềm Cấp bậc: Quản lý /...
CareerLink.vn
- 11 ngày trước -

02 Tour Operator English Speaking

EASIA TRAVEL (Đà Nẵng, Việt Nam)

02 Tour Operator English Speaking EASIA TRAVEL Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: Khách sạn / Du lịch Biên...
CareerLink.vn
- 11 ngày trước -

Database Executive

EASIA TRAVEL (Ha Noi, Việt Nam)

Database Executive EASIA TRAVEL Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: CNTT - Phần mềm Cấp bậc: Nhân viên Nơi...
CareerLink.vn
- 10 ngày trước -

PRODUCT MANAGER

EASIA TRAVEL (Ha Noi, Việt Nam)

PRODUCT MANAGER EASIA TRAVEL Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: Khách sạn / Du lịch Cấp bậc: Quản lý...
CareerLink.vn
- 11 ngày trước -

Next
Easia Travel
Xem tất cả Starred Jobs