All Dhl In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 7 trong số 7
231

Country IT Manager, Vietnam

DHL Ecommerce | Ho Chi Minh

What You Will Do We are currently seeking a Country IT Manager to join DHL eCommerce in Vietnam! The Country IT Manager will be responsible for management of...
VietnamWorks
- 3 ngày trước -

Service Point Manager

DHL Ecommerce | Ho Chi Minh

What You Will Do We are currently seeking a Service Point Area Manager (Commercial Department), Vietnam to join DHL eCommerce in Vietnam! The Service Point...
VietnamWorks
- 3 ngày trước -

NHÂN VIÊN LÁI XE NÂNG

DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd. (Đồng Nai)

NHÂN VIÊN LÁI XE NÂNG DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd. Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: Lao động phổ...
CareerLink.vn
- 1 ngày trước -

Nhân Viên Kho

DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd. (Đồng Nai)

Nhân Viên Kho DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd. Mô tả chi tiết công việc - Nhận hàng, kiểm số lượng hàng, sắp hàng, xuất hàng theo đơn hàng được giao...
CareerLink.vn
- 1 ngày trước -

Chuyên viên đảm bảo chất lượng

DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd. (Bình Dương)

Chuyên viên đảm bảo chất lượng DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd. Mô tả chi tiết công việc - Kết hợp với điều hành kho và những người liên quan chuẩn...
CareerLink.vn
- 7 ngày trước -

Nhân Viên Kho (Tân Bình - HCM)

DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd. (Hồ Chí Minh)

Nhân Viên Kho (Tân Bình - HCM) DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd. Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: Kế...
CareerLink.vn
- 10 ngày trước -

Nhân Viên Kho - Đà Nẵng

DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd. (Đà Nẵng)

Nhân Viên Kho - Đà Nẵng DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd. Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: Kế toán/...
CareerLink.vn
- 10 ngày trước -

Dhl
×
Get new job alerts
Xem tất cả Starred Jobs